Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel.
In dit document beschrijven wij onze mogelijkheden voor het plaatsen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Hier vindt u het gehele document.