Schoolgids

Jaarlijks geven wij een schoolgids uit. In deze gids staat alle relevante informatie. De schoolgids wordt eens in de twee jaar gedrukt en vervolgens op papier meegegeven aan alle ouders. Het kan zijn dat er binnen deze twee jaar wijzigingen worden opgenomen in de schoolgids (bijvoorbeeld tijdschema’s of personele wijzigingen).
De meest actuele schoolgids vindt u dan ook hier.