Schoolvereniging De Stroming

De vereniging is opgericht in december 2000. Dit was het resultaat van de samenwerking van vier schoolbesturen uit de gemeente Werkendam. Hierdoor kwamen zes scholen onder een bevoegd gezag, het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Werkendam.

Van deze scholen is door terugloop van het aantal leerlingen de school in Hank gefuseerd met de school in Dussen. De lesplaats bleef in Dussen.

Twee van de drie scholen in de kern Werkendam zijn ook gefuseerd en vormen nu een nieuwe school, Het Baken. De tweede Werkendamse school is ‘t Kompas.

Per 1 januari 2006 heeft de schoolvereniging uit Waardhuizen aansluiting gezocht en per 1 januari 2008 hebben schoolverenigingen uit Genderen en Meeuwen zich aangesloten. Dat betekende opnieuw naamswijziging, zes scholen uit het gehele land van Heusden en Altena onder één bestuur. De nieuwe naam werd Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in het Land van Heusden en Altena.

Per 1 augustus 2009 is deze naam officieel vervangen door “De Stroming”.

Per 1 januari 2015 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met de schoolvereniging uit Andel (CBS De Zaaier).

Precies 1 jaar na deze fusie, op 1 januari 2016 was er de bestuurlijke fusie met de schoolvereniging uit Woudrichem (CBS Eben Haëzer).

Per 1 augustus 2016 heeft zich de schoolvereniging uit Giessen / Rijswijk (CBS De Parel) aangesloten bij De Stroming.

Wilt u lid worden van de vereniging, dan kun u dat doen via dit aanmeldingsformulier.