Ouderhulp

Ouderbetrokkenheid
Als school stellen wij ouderbetrokkenheid zeer op prijs. Samen met u als ouder willen we immers om het kind heen staan. Dit komt als eerste tot uitdrukking in de directe contacten tussen ouder, leerkracht en kind. Naast deze eerste betrokkenheid vinden we het bijzonder fijn dat er zoveel ouders zijn die onze school willen helpen met allerlei hand en spandiensten. Het meehelpen met het leesonderwijs, luizencontrole of activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst zijn hier maar enkele voorbeelden van.

Ouderhulpgroep
Onze school heeft een ouderhulpgroep. Deze ouders helpen de school met de organisatie en begeleiding van de grote activiteiten. U kunt hierbij denken aan het slotfeest, maar ook het gezellig maken van de school en het ondersteunen van Sinterklaas behoort tot hun taken. Wij zijn trots op zulke betrokken ouders!

De ouderhulpgroep kunt u bereiken per e-mail: ohg@kompaswerkendam.nl