Ziekmelding

Wanneer u uw kind ziek wil melden voor de schooldag vragen we u om dit tussen 08.00 uur en 08.25 uur door te geven door een mail te sturen naar de leerkracht of te bellen naar 0183-501955.