Verlof aanvragen

Aanvraag buitengewoon verlof

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter op een schooldag een bijzondere activiteit heeft. Het is mogelijk om voor een dergelijke gebeurtenis een dag vrij te vragen. Wij willen u vragen om hiervoor het aanvraagformulier verlof in te vullen en dit op school in te leveren. De directie zal vervolgens beslissen of het verlof toegekend kan worden. Binnen de gemeente Werkendam hebben de directeuren van alle basisscholen hierover afspraken met elkaar gemaakt waar wij ons ook aan zullen houden. Op deze manier werken wij mee aan goed onderwijs voor ieder kind, omdat alle kinderen zo voldoende leertijd krijgen.
Als leerlingen die zonder toestemming toch afwezig zijn op school zullen deze worden aangemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Werkendam.

Op de de site leerplichtwegwijzer.nl vindt u de meest recente informatie over de leerplicht.

Leerplichtwet

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn in Nederland verplicht om onderwijs te volgen. Hoewel veel verplichtingen niet fijn zijn, zien wij gelukkig dagelijks de kinderen ook genieten van het leren en het ontdekken van de wereld om hen heen.
Het kan zijn dat er door bijzondere omstandigheden een kind een dag of (korte) periode de school niet kan bezoeken. De meest voorkomende aanvragen van buitengewoon verlof betreffen het bijwonen van trouwerijen of begrafenissen.

Het was tot eind juni mogelijk om ook verlof aan te vragen voor ouders met seizoensgebonden arbeid. U kunt hierbij denken aan agrariërs, militairen, horeca of anderszins.
Dit verlof is nog steeds aan te vragen, maar de eisen om dit verlof toe te kennen zijn enorm verhoogd. De wet omschrijft het als volgt:
‘Er moet redelijkerwijs te voorzien en/of aangetoond worden dat een vakantie in de schoolvakantieperiode tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het gegeven van omzetverlies is onvoldoende.’
U ziet dat dit een zeer zware toevoeging is waaraan zelden voldaan kan worden, want u moet in alle vakantieperioden niet in de gelegenheid zijn op vakantie te gaan. Ook moet aangetoond kunnen worden dat een vakantie in de reguliere vakantie tot onoverkomelijke problemen zal leiden. Er moet dan sprake zijn van bijvoorbeeld faillissement van het bedrijf, want het argument van omzetverlies is onvoldoende (door vervangingskosten of door tijdelijk het bedrijf te sluiten).
Wij begrijpen dat voor verschillende gezinnen van onze school deze regelgeving vervelend uitwerkt. Toch zijn wij verplicht ons hier aan te houden. Binnen het overleg met alle scholen in de gemeente Werkendam en Woudrichem is ook afgesproken dat alle scholen deze regel zullen toepassen.
De onderwijsinspectie controleert scholen op de naleving van deze wet en is gemachtigd boetes van €1000 tot €100.000 op te leggen.