Vrienden van ’t Kompas

Achter de schermen heeft een groep betrokken (groot-) ouders zich verenigd in De Stichting Vrienden van ’t Kompas. Deze stichting zet zich in om de kinderen van ’t Kompas een extra fijne leer- en ontwikkelingsomgeving te bieden op de nieuwe school. Heel concreet betekent dit dat De Vrienden zich nu inzetten om ook financiële middelen te vinden om de buitenruimte (het plein) van ’t Kompas aan de Hooftlanden in te richten.

Graag verwijzen wij u naar het beleidsplan van deze stichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

De officiële gegevens

De naam van de instelling : Stichting Vrienden van ‘t Kompas
RSIN/fiscaal nummer : 8567.81.654
Contactgegevens : De Graaff 45, 4251 HT Werkendam
Doelstelling : het ondersteunen van de B.S. ‘t Kompas met extra projecten en activiteiten voor de kinderen ter verrijking van het leerproces, alsmede het bekostigen van gewenste materiële zaken die zinvol zijn voor de ontwikkeling van de kinderen.
Beleidsplan : klik hier voor het beleidsplan van De Stichting
Bestuurders : H. Schaap (voorzitter), A.C. Potters (secretaris), J.A.W. Schouwenaars (penningmeester)
Beloningsbeleid : Bestuursleden van Stichting vrienden van ‘t Kompas ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten : volgt eind 2017
Financiële verantwoording : volgt eind 2017

Financieel overzicht 2017

Inmiddels is het financieel overzicht 2017 – Stichting Vrienden van ’t Kompas beschikbaar.
Klik hier voor het financieel overzicht.